Terms & Conditions

U skladu sa ovim Opštim uslovima poslovanja („Uslovi poslovanja“) prodavac je privredno društvo BARK DOO, registrovano pred Agencijom za privredne registre, koje prodaju vrši preko svog ogranka u…